.


Náš tím

Na jednej strane sme to my, kto sa o Vás stará,  na druhej strane ste to vy, pre ktorých svedomite pracujeme ...

Zubný lekár

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.

Ukončila študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

,,Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach stále pracujem, prednášam a pripravujem študentov zubného lekárstva na ich budúcu profesiu. Aktívne prednášam aj pre zubných lekárov a dentálne hygieničky na Slovensku aj v zahraniči.,,

,,Venujem sa Parodontológií,  Orálnej medicine a LASEROVÝM OPERÁCIAM v ústach.  Robím prácu, ktorá ma baví.,,

Zubný lekár 

MUDr. Sabína Pavličková

Ukončila študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa komplexnému ošetreniu detí aj dospelých. 

Zubný lekár

MDDr. Nikoleta Dercová

Ukončila študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 ,,Každého pacienta riešim individuálne a snažím sa skĺbiť ako odborné hľadisko, tak aj želanie pacienta a ponúknuť mu najlepšie možné riešenie. Pozitívny prístup, empatia, eliminácia stresu z ošetrenia a dostatočná informovanosť pacientov sú pre mňa dôležitou súčasťou mojej práce,,. 

Pravidelne navštevujem stomatologické kurzy a školenia, aby som pacientom poskytovala starostlivosť na čo najvyššej úrovni.  Spokojný pacient je mojou najväčšou odmenou. 

Zubný lekár

MDDr. Karina Firmentová

Ukončila študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už počas štúdia absolvovala stáže na súkromných klinikách v MALAGE a na GIBRALTÁRI. Po skončení štúdia sa zúčastnila 3 mesačnej stáže na súkromnej zubnej klinike v Prahe, odkiaľ sa presunula na PeriODental súkromnú zubnú kliniku. 

Okrem bežnej stomatológie ju baví ošetrovanie koreňových kanálikov a práca s lupovým zväčšením. Spokojnosť pacientov je pre ňu najväčšou odmenou. V ambulancii, v ktorej pracuje nikdy nechýba hudba, priateľská atmosféra a jej spev.

Dentálna hygienička

Bc. Eva Germanová

Zubná asistentka

Patrícia Šidlovská

Zubná asistentka

Dominika Pristášová Dipl.r.a.

Keď sa človek rozhodne stať zdravotnou sestrou, urobí najdôležitejšie rozhodnutie v živote.  Rozhodne sa venovať starostlivosti o ostatných / Margaret Harveyová /

Recepcia / Zubný asistent

Radka Platzková

Recepcia

Lenka Eliaš