.


Náš tím

Na jednej strane sme to my, kto sa o Vás stará,  na druhej strane ste to vy, pre ktorých svedomite pracujeme ...

Zubný lekár

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.

Ukončila som študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach., Na Lekárskej fakulte stále pracujem, prednášam a pripravujem študentov zubného lekárstva na ich budúcu profesiu. Venujem sa Parodontológií a Orálnej medicine. Aktívne prednášam aj pre zubných lekárov a dentálne hygieničky na Slovensku aj v zahraniči. Robím prácu, ktorá ma baví. 

Zubný lekár 

MUDr. Sabína Pavličková

Ukončila študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Zubný lekár

MDDr. Nikoleta Dercová

Ukončila študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Zubný lekár

MDDr. Karina Firmentová

Ukončila študium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Dentálna hygienička

Bc. Eva Germanová

Zubná asistentka

Patrícia Šidlovská

Zubná asistentka

Dominika Pristášová Dipl.r.a.

Keď sa človek rozhodne stať zdravotnou sestrou, urobí najdôležitejšie rozhodnutie v živote.  Rozhodne sa venovať starostlivosti o ostatných / Margaret Harveyová /

Recepcia / Zubný asistent

Radka Platzková