.


Náš tím

Na jednej strane sme to my, kto sa o Vás stará,  na druhej strane ste to vy, pre ktorých svedomite pracujeme ...

Zubný lekár

MDDr. Nikoleta Dercová
MDDr. Karina Firmentová
MUDr. Sabína Pavličková
doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.

Dentálny hygienik

Bc. Eva Germanová
zubný kameň

Zubný asistent

Patrícia Šidlovská
Dominika Pristášová Dipl.r.a.
PeriODental

Recepcia / manažment

Timea Malačinová
Radka Platzková
Mgr. Lucia Senk - MD